Ing. Stanislava Kusalová

Projekty řešitele:

Asset markets under stress
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)