Dopady implementace Basel II na hodnotu banky

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Jana Kapinusová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 34/07
Číslo zakázky: IG505047

Projekty řešitele