Ing. Vladimír Halás

Projekty řešitele:

Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí
JM
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)