Ing. Vladimír Halás

Projekty řešitele:

Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí
2006 - 2007
JM

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)