Ing. Tomáš Buus, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti
2006 - 2007
JM

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)