Ing. Tomáš Buus, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti
JM
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)