Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a v NDR v 50.letech 20.století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 359 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/P069
Číslo zakázky: GA503013

Projekty řešitele