PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a v NDR v 50.letech 20.století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)