Reforma rozpočtu EU jako nástroje pro zdolávání ekon. a soc. bariér v rámci evr. Integrace

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Mgr. Lenka Brown
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 34/08
Číslo zakázky: IG507038

Projekty řešitele