Mgr. Lenka Brown

Projekty řešitele:

Reforma rozpočtu EU jako nástroje pro zdolávání ekon. a soc. bariér v rámci evr. Integrace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Role krajů, měst a obcí při přípravě, řízení, monitorování a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)