Role krajů, měst a obcí při přípravě, řízení, monitorování a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Mgr. Lenka Brown
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo 36/07
Číslo zakázky: IG507027X

Projekty řešitele