Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 257 990 Kč
Registrační číslo MF/16/2012
Číslo zakázky: IG503022

Projekty řešitele