Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 357 000 Kč
Registrační číslo 25/2016
Číslo zakázky: IG503026

Projekty řešitele