Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)