Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20. století

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Petr Chalupecký
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 121 000 Kč
Registrační číslo F5/26/2019
Číslo zakázky: IG503039