Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Petr Chalupecký
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 446 480 CZK
Registrační číslo F5/89/2014
Číslo zakázky: IG503014x