Problémy makroekonomického plánování v letech 1945 - 1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Petr Chalupecký
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 344 010 Kč
Registrační číslo F5/39/2018
Číslo zakázky: IG503018

Projekty řešitele