Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: RNDr. Jiří Stehlík, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 530
Číslo zakázky: IG501093

Projekty řešitele