RNDr. Jiří Stehlík, CSc.

Projekty řešitele:

Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)