RNDr. Jiří Stehlík, CSc.

Projekty řešitele:

Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Děkan a děkanát (5010)