Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy

Věda a výzkum