prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Projekty řešitele:

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
MŠMT-LP
2003

Rektorát: Časopis Politická ekonomie (9094)

Transformace české ekonomiky : od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
MŠMT-LP
2000 - 2002

Rektorát: Časopis Politická ekonomie (9094)

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)