prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Projekty řešitele:

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Časopis Politická ekonomie (9094)

Transformace české ekonomiky : od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
2000 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Časopis Politická ekonomie (9094)

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)