Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: RNDr. Mgr. Radovan Skyba
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 26/04
Číslo zakázky: IG507024x

Projekty řešitele