RNDr. Mgr. Radovan Skyba

Projekty řešitele:

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)