RNDr. Mgr. Radovan Skyba

Projekty řešitele:

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)