Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 183 180 Kč
Registrační číslo 51/2016
Číslo zakázky: IG504026