Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Fiskální politika a dluhové aspekty zemí Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)