Fiskální politika a dluhové aspekty zemí Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 196 000 Kč
Registrační číslo F5/76/2017
Číslo zakázky: IG504027