Gender issue in the development of social security in the Czech lands and in Slovakia between 1918 and 1945

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Martina Rasl
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 670 824 Kč
Registrační číslo 20/2021
Číslo zakázky: ES500050

Projekty řešitele