Ing. Martina Rasl

Projekty řešitele:

Gender issue in the development of social security in the Czech lands and in Slovakia between 1918 and 1945
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)