Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. PhDr. František Petrášek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 13/00
Číslo zakázky: IG50402X

Projekty řešitele