Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. PhDr. František Petrášek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 13/00
Číslo zakázky: IG50402X

Projekty řešitele