Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. František Petrášek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)
Agentura: FRVŠ
Registrační číslo
Číslo zakázky: ÚD504917

Projekty řešitele