Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. František Petrášek, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: ÚD504917

Projekty řešitele