doc. PhDr. František Petrášek, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)