doc. PhDr. František Petrášek, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)