Social Inequality and migration and its impact on property prices in the city of Prague

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 105 000 Kč
Registrační číslo 69/2015
Číslo zakázky: IG507025

Projekty řešitele