Metodologie a praktické aplikace v regionální analýze

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 104 220 Kč
Registrační číslo F5/69/2017
Číslo zakázky: IG507037

Projekty řešitele