Financování obcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 313 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1235
Číslo zakázky: GA507023

Projekty řešitele