doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Projekty řešitele:

Financování obcí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)