doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Projekty řešitele:

Financování obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)