Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem

Věda a výzkum