Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 30. června 2023
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 674 000 CZK
Registrační číslo 20-17810S
Číslo zakázky: GA507010