Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2018
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 791 000 Kč
Registrační číslo 17-12372S
Číslo zakázky: GA507017