Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 78 000 Kč
Registrační číslo 22/06
Číslo zakázky: IG507036x