Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR

Věda a výzkum