Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 123 690 Kč
Registrační číslo F5/15/2012
Číslo zakázky: IG507032a