Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU

Věda a výzkum