doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Projekty řešitele:

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

V4 Network on Entrepreneuship
Visegrad Fund (VF)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje venkova EU v ČR na prahu programového období 2014 – 2020: znalostní ekonomika, multifunkční venkov vs. multifunkční zemědělství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost
MŠMT-kontakt
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)