prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Projekty řešitele:

Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic
2022 - 2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

V4 Network on Entrepreneuship
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
2017 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje venkova EU v ČR na prahu programového období 2014 – 2020: znalostní ekonomika, multifunkční venkov vs. multifunkční zemědělství
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)