Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT II
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo MEB0810149
Číslo zakázky: GŠ510030