Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jan Kubíček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 41/05
Číslo zakázky: IG504035k

Projekty řešitele