Ing. Jan Kubíček

Projekty řešitele:

Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)