Ing. Jan Kubíček

Projekty řešitele:

Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)