Modely financování veřejného vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Jakub Moudrý
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 122 000 CZK
Registrační číslo F5/19/2022
Číslo zakázky: IG507032
Cílem projektu bude vytvořit návrh modelu financování vzdělávání ve veřejných základních školách ve vybraných regionech a městských aglomeracích na základě rešerše odborné literatury, zkušeností ze zahraničí a dat z odborů školství ve vybraných regionech a dále jeho ověření na vybraných veřejných základních školách.

Projekty řešitele