Změna struktury trhu práce a příjmového rozdělení v průběhu krize COVID-19 v ČR v letech 2020-2022.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Tomáš Pavlíček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 83 160 CZK
Registrační číslo F5/60/2023
Číslo zakázky: IG504033
Hlavním cílem projektu je analyzovat dopady epidemie COVID-19 na rozdělení příjmů a strukturu trhu práce v České republice, počínaje počátkem epidemie v roce 2020, vrcholem v průběhu roku 2021 a zotavením v roce 2022. V tomto období byl český trh práce výrazně ovlivněn jak samotným působením epidemie a změnami v chování obyvatelstva, tak i státními opatřeními pro boj s šířením onemocnění a souvisejícími kompenzačními opatřeními, které věcně spadají do rámce politiky zaměstnanosti i sociální politiky. V roce 2022 už ovšem vliv tohoto šoku ustává a lze hodnotit, do jaké míry se postpandemický trh práce vrací do stav před šokem a v kterých oblastech došlo ke změnám trvalejším.

Projekt probíhá v období po faktickém skončení pandemie, kdy celosvětově zvláštní opatření, zvláštní ekonomický režim i krátkodobé kompenzační mechanismy skončily (snad s výjimkou pevninské Číny). Nad rámec dosud publikované literatury lze nyní již očekávat lepší dostupnost dat umožňujících podrobnější analýzy. Počítá se primárně s využitím nových čísel z šetření EU-SILC za roky 2020-2022, která budou v průběhu projektu dostupná a dat z EU-LFS. Variantně a pro doplnění v dílčích segmentech, která tato základní šetření pokrývají hůře, se uvažuje o využití dat ze specializovaných průzkumů GEM, SHARE, případně získání přístupu k některým specifickým dalším průzkumům pro ČR.

Metodologickým přístupem bude jednak srovnání pomocí souhrnné deskriptivní statistiky, hlavně však při práci s mikrodaty konstrukce ukazatelů příjmové nerovnosti, modely příjmových rovnic Mincerovského typu (EU-SILC) a model pro Occupational choice (LFS). Odhadnuté koeficienty těchto modelů pak lze porovnávat pro situaci před, v průběhu a po pandemii.

Projekty řešitele