Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Vilém Čáp
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 309 860 Kč
Registrační číslo F5/22/2020
Číslo zakázky: IG507020
Cílem projektu bude vytvořit ucelenou metodiku pro hodnocení účinnosti dopadů kontrolních závěrů NKÚ, a to na základě analýzy alespoň 50 kontrolních závěrů NKÚ v období let 1993-2018. Metodika bude využita ke zhodnocení postavení NKÚ a jeho vlivu na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly. Na základě zjištěných závěrů budou navrženy možnosti ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům.

Projekty řešitele