Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Vilém Čáp
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/22/2020
Číslo zakázky: IG507020

Projekty řešitele