Ing. Vilém Čáp

Projekty řešitele:

Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)