Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Šárka Prát, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 84 120 CZK
Registrační číslo F5/108/2014
Číslo zakázky: IG507014y

Projekty řešitele