Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Šárka Prát, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/108/2014
Číslo zakázky: IG507014

Projekty řešitele