Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 532 340 Kč
Registrační číslo F5/24/2012
Číslo zakázky: IG504012