prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Projekty řešitele:

Transformace sociálních služeb: deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče v hlavním městě Praze v letech 2022-2023
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Nový předmět: Úvod do sociální práce
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)