prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Projekty řešitele:

Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU
MPSV
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace
MPSV
2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
MPSV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
AKTION (AKTION)

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)