Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU

Věda a výzkum